Begeleiding onder toezicht: Bafin lanceert register voor beleggingsadviseurs

In de toekomst moeten klanten zich beter kunnen verdedigen tegen fouten in beleggingsadvies. Vanaf november wordt elke klacht geregistreerd bij de Bafin. Als de zaken zich opstapelen, kan de autoriteit sancties opleggen. anlageberatun Beleggingsadvies is een kwestie van vertrouwen. Om klanten te beschermen tegen verkeerd advies, zal Bafin toezicht houden op het werk van de relevante werknemers bij de banken.

Klanten moeten zich in de toekomst beter kunnen verdedigen tegen fouten in beleggingsadvies. Vanaf november wordt elke klacht geregistreerd bij de Bafin. Als de zaken zich opstapelen, kan de autoriteit sancties opleggen.Het doel is duidelijk. "Beleggingsadvies in Duitsland moet worden verbeterd", zegt Anja Schuchhardt van de federale financiële toezichthouder (Bafin) in Bonn. Daarom krijgt de Bafin vanaf 1 november meer rechten. De autoriteit zou het advies van banken in de toekomst meer moeten controleren. Hiertoe wordt een register opgezet waarin elke consultant en verkoopvertegenwoordiger wordt geregistreerd. Ook kritiek van klanten moet de geldhuizen van de Bafin melden.Volgens Act Investor Protection, kunnen de banken blijven alleen gekwalificeerd personeel te gebruiken in de gebieden waar het gaat om het beleggingsadvies en de verkoop van financiële producten. Dat wil zeggen: "All beleggingsadviseurs moet ten minste één bank training hebben afgerond", aldus Steffen Steudel door de Bond van Duitse Cooperative Coöperatieve Banken (BVR) in Berlijn, die op dit moment de overkoepelende organisatie van de Duitse banksector vertegenwoordigt. "Echter, deze eisen hebben reeds in het verleden."In het register elke consultant en sales representative ongeveer 300 000 mensen bij de BaFin zijn. Zal zijn, schat de Duitse banksector." Het werkelijke aantal is nog niet duidelijk, "zegt BaFin woordvoerster Schuchardt.het idee erachter is: "de toezichthoudende instantie om een ​​duidelijk overzicht van alle medewerkers krijgen op dit gebied", legt Niels Nauhauser van de consument Baden-Wuerttemberg het register moet ook een disciplinerende werking van de instellingen.. "Dit zou hen nog meer bewust moeten maken van het belang van werknemersselectie en hun verantwoordelijkheid hiervoor", zegt Bafin.Voor consumentenadvocaat Nauhauser is de database een stap in de goede richting. Want niet alleen de werknemers zelf worden daar gered. Klachten van klanten komen ook in het register terecht. "Deze kritiek kan niet onder het tapijt worden geveegd", zegt de financieel expert. De financiële instellingen zijn verplicht kritiek op de klant door te geven aan de toezichthoudende autoriteit - ongeacht of deze is geautoriseerd of niet. Het doet er niet toe of een klant de bank schriftelijk benadert of een klacht indient bij de balie.Maar in de eerste plaats betreft het alleen de klacht, niet de inhoud. De Bafin zal evalueren of klachten over individuele beleggingsadviseurs of vertegenwoordigers zich opstapelen en vervolgens meer gedetailleerde informatie krijgen over de klachten bij de instituten, legt Anja Schuchhardt uit. Van dit proces hoopt men op een beter overzicht van de markt. "Daarachter is het idee dat men de waarschijnlijkheid van een specifiek risico kan afleiden uit het grote aantal klachten." De autoriteiten onderzoeken vervolgens ook de feiten van de zaak.Tot nu toe heeft de toezichthouder gecontroleerd of de banken hun taken daadwerkelijk uitvoeren als onderdeel van hun jaarlijkse audits. In de toekomst zal de Bafin buiten deze onderzoeken meer aanwezig zijn in de banken en direct mogelijk wangedrag onderzoeken. "Omdat er nauwlettend gekeken wordt naar de bedrijfsprocessen", zegt Schuchhardt. Niet-naleving van beleggingsadvies kan erg gevoelig zijn voor banken. "Mogelijk zijn waarschuwingen, fijne procedures en als laatste redmiddel ook tijdelijke arbeidsbeperkingen voor de betrokken werknemers."En toch: klanten moeten kritisch blijven, zegt consumentenadvocaat Nauhauser. Omdat ze niet kunnen nagaan of de bank echt een klacht doorstuurt. De reden: het register is niet openbaar. "Het adviseursregister dient uitsluitend als toezichtinstrument", legt Schuchhardt uit. "Zelfs banken kunnen de database niet zien."Vanuit het oogpunt van de belangenbehartiger van de consument is dit een nadeel. "Het zou waarschijnlijk meer worden als de klachten ook worden gepubliceerd", zegt Nauhauser. "De grootste druk is nog steeds het verlies van reputatie." Omdat de feitelijke problemen op het gebied van financieel advies niet worden geëlimineerd door het consultantsregister. "Het bedrijfsmodel blijft gebaseerd op de verkoop van financiële producten."Klanten moeten een dubbele strategie te nemen voor klachten." Men moet raadplegen niet alleen de bank, maar op hetzelfde moment om de BaFin, "de verdediger van de consument adviseert." En bij voorkeur schriftelijk. "Want zo kon haar klanten te verzekeren dat hun kritiek werkelijk wordt waargenomen door de overheid in Bonn.

Mogelijk gemaakt door Blogger.