Bugs op constructie: zo kunnen bouwers zichzelf verdedigen

De droom om een ​​huis te bezitten kan al snel een nachtmerrie worden voor thuisbouwers. Barsten in de muren of lekkende ramen bederven de vreugde van het nieuwe huis. Maar daar tegen kan men zichzelf met succes verdedigen. bauherren sollten sich während des baus von einem experten beraten lassen. so können mängel schneller entdeckt und behoben werden. (bild: remmers/dpa/tmn) Bouwers moeten advies inwinnen bij een expert tijdens de bouw. Hierdoor kunnen defecten sneller worden opgespoord en verholpen. (Foto: Remmers / dpa / tmn)

De droom om een ​​huis te bezitten kan al snel een nachtmerrie worden voor thuisbouwers. Barsten in de muren of lekkende ramen bederven de vreugde van het nieuwe huis. Maar daar tegen kan men zichzelf met succes verdedigen.Elke klant heeft zijn eigen persoonlijke ideeën over huiseigendom. En hoewel er veel prefab-elementen zijn, is elk huis volledig geïndividualiseerd. Hoe uniek de huizen ook zijn, zoveel zijn de tekortkomingen. "In feite worden alle delen van een huis regelmatig aangetast door defecten", zegt Kai Warnecke van de eigenaarsvereniging Haus & Grund in Berlijn.Er is in principe sprake van een tekortkoming in de constructie als de werkprestatie niet voldoet aan een overeengekomen kwaliteit, verklaard Christian Meier, gespecialiseerd advocaat voor bouw - en architectenrecht in Weimar. In een zogenaamde kwaliteitsovereenkomst hebben de contractpartijen bepaalde details van de werkprestaties gespecificeerd. Voor zover er geen voorwaarde is overeengekomen, is de service defect als deze niet geschikt is voor het gebruik dat in het contract wordt verondersteld. Bovendien is er altijd een defect als het ontwerp niet voldoet aan de erkende technische regels.Omdat niet iedere aannemer een bekwame vakman is, moeten aannemers een expert organiseren en samen de voortgang van de bouw in elke fase van het bouwproject bekijken. , "Er zijn weinig mogelijkheden in het leven van een persoon, waar hij zoveel geld uitgeeft als het bouwen van een huis, dus de bouwer moet niet op de verkeerde plek opslaan", zegt Meier.


Ook Warnecke van Haus & Grund beveelt aan om de afzonderlijke delen van de constructie door een expert te laten onderzoeken. De klant moet ervoor zorgen dat de services worden gecontroleerd voordat ze worden gedekt door ander werk. De juiste installatie van een dampscherm onder het dak kan niet worden gecontroleerd, bijvoorbeeld als het dak al bedekt is.Als de bouwvakkers het echt verpesten, zijn er verschillende manieren om terug te vechten. "Als een aannemer een gebrek heeft geconstateerd vóór acceptatie, moet hij de aannemer vragen om het defect te verhelpen", waarschuwt Warnecke. Voordat de acceptatie niet mag plaatsvinden, zodat de ondernemer niet kan factureren. Omdat: "Compensatie is het enige middel van druk van de cliënt."Als de cliënt een gebrek heeft ontdekt en hem wil berispen, hoeft hij geen specifieke formaliteiten in acht te nemen. "Omwille van het bewijs is het echter zinvol om niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk te beweren dat verbeteringen zijn verbeterd of verholpen", beveelt Warnecke aan. Bouwconsulent Christian Schwencke van de beschermersvereniging van de bouwers beveelt aan om deze klacht per aangetekend schrijven te versturen. Dus de aannemer kan er ook zeker van zijn dat hij daadwerkelijk is aangekomen.In de klacht moet de klant een deadline voor de aannemer vaststellen. Dit moet echter zodanig zijn dat de tijd voldoende is om personeel in dienst te nemen, materiaal aan te schaffen en het werk te creëren.Als de ondernemer niet binnen de gestelde termijn gehoor geeft aan het verzoek om rectificatie, is de bouwer een ander bedrijf inhuren om het defect te verhelpen en de kosten voor de oorspronkelijke aannemer in rekening te brengen. Uiterlijk wanneer de ondernemer het gebrek niet verhelpt, dient de cliënt echter het advies van een advocaat in te winnen alvorens verdere actie te ondernemen.En geen paniek: Zelfs als een tekort niet onmiddellijk wordt gedetecteerd, maar komt pas na voltooiing van het bouwproject, zijn beschikbaar om de klant maximaal vijf jaar garantie. Dat is wat het Burgerlijk Wetboek zegt. "Om ze af te dwingen, moet een garantieverbinding worden overeengekomen", waarschuwt Warnecke. Het veronderstelt een overeenkomstige constructie contract.architect en ingenieur als facility manager


In aanvulling op de bouw management tijdens de bouw te bieden architecten en ingenieurs, de zogenaamde property management op. "Als de architect of ingenieur hier opdracht voor krijgt, kan de eigenaar zich tot hem wenden als hij denkt dat er een defect is", verklaart de gespecialiseerde advocaat Christian Meier. De architect of ingenieur moet er dan voor zorgen dat het defect wordt berispt en naar behoren wordt weggegooid aan de bouwers. Het is ook een deel van zijn taak om het gebouw te bezoeken vóór het einde van de garantieperiode en om mogelijke defecten te zoeken.
Mogelijk gemaakt door Blogger.