Zoek samen een oplossing - bemiddeling in plaats van proces

Een proces voor de rechter is schrijnend voor de betrokkenen. Omdat het geld en tijd en zenuwen kost. Maar zelfs met mediation kunnen conflicten onschadelijk worden gemaakt. Gedurende een jaar is deze vorm van geschillenbeslechting vastgelegd in de wet. e Het hoeft niet altijd meteen een proces te zijn. Bemiddeling kan veel conflicten onschadelijk maken. Het voordeel: de partijen bij het geschil moeten zelf een oplossing vinden. Overal sluimert het probleem: of het nu de aannemer is die het huis niet op tijd afmaakt, de ex-man die geen onderhoud betaalt, of de zuster die meer van de gemeenschappelijke erfenis wil - mensen gaan dagelijks vechten. Vaak komen de zaken voor de rechtbank. "Uiteindelijk bepaalt een rechter wie recht heeft en wie niet", zegt Christian Duve, voorzitter van de commissie voor buitengerechtelijke conflictoplossing van de Duitse orde van advocaten. Met andere woorden, de ene kant wint, de andere verliest. Het hoeft vaak niet zo ver te komen."In veel gevallen, het helpt als je samengesteld onder de deskundige begeleiding van een mediator en gedifferentieerde praten over problemen," zegt Michael Plass man, voorzitter van de Commissie voor geschillenbeslechting van de Federal Bar Association. "Want dan heb je werpt ook een blik achter de schermen." Dit is mogelijk in een mediation. Sinds het einde van juli 2012, wordt deze vorm van geschillenbeslechting in Duitsland gegarandeerd door de wet."Met een Mediation veel conflicten kunnen worden onschadelijk gemaakt," zegt Plass man. Omdat in tegenstelling tot een rechtszaak waar de partijen bij het geschil vaak onverzoenbaar zijn, beide partijen aan een tafel zitten. "De bemiddelaar beslist niet over het conflict, maar met zijn hulp vinden de partijen een individuele oplossing voor hun probleem", legt Plassmann het verschil uit. En zijn collega Duve vult aan: "In een bemiddeling wordt de beslissing genomen door de deelnemers, niet door de rechter."In tegenstelling tot een rechter hebben bemiddelaars geen beslissingsbevoegdheid en bieden zij geen directe voorstellen voor oplossingen. Ervaren bemiddelaars kunnen het proces echter sturen door vaardige vragen of suggesties in een bepaalde richting. Deze procedure biedt de betwiste partijen ruimte voor onderhandelingen."Stel dat een leverancier met zijn cliënt debatteert omdat hij niet voor de laatste levering heeft betaald," zegt bemiddelaar Plassmann. "In een rechtszaak wordt alleen bepaald of een claim op het geld bestaat of niet." In een bemiddeling probeert men echter de redenen voor de late betalingen te achterhalen. "Bijvoorbeeld, in een bemiddeling, wanneer de klant eerlijk erkent dat hij op dit moment niet liquide is, kan compensatie worden gevonden voor de vordering, bijvoorbeeld in de vorm van een aandelenbelang, dat verder kan gaan dan louter een termijnbetaling."Bemiddelingsprocedures zijn op veel gebieden mogelijk - van familiegeschillen, zoals scheiding, echtscheiding of erfenis, tot arbeidsrechtelijke of zakelijke zaken, tot aan bouwrechtelijke zaken. "Wanneer je na de procedure nog met de andere partij te maken hebt, kan bemiddeling zin hebben", legt Plassmann uit. Vaak bereiken deze procedures hun doel ook sneller: "In eerste instantie gaan negen maanden snel over op het oordeel, terwijl je in bemiddeling binnen enkele dagen een oplossing kunt vinden."Er zijn echter gevallen waarin Bemiddeling heeft geen kans van slagen: "Als het gaat om het maken van een mijlpaalbeslissing, moet ik de weg door de instanties afleggen", zegt advocaat Duve. Hoewel de partijen zijn overtuigd van hun succes of beschouwen het geschil als een kwestie van principe, biedt het programma in de rechtbank eerder.Zelfs als de bemiddeling voor meer dan een jaar wordt gegarandeerd door de wet, merkte in de praktijk het is nog niet duidelijk. "Het aantal gevallen is sindsdien niet significant toegenomen," zegt Plass man. Er werd echter niet te verwachten, zegt Duve. "Want de wet heeft alleen samen bestaande regels zijn."De juridische kosten verzekeraars geen statistische gegevens. "Maar bedrijven melden steeds meer case-nummers bij bemiddeling", zegt Kathrin Jarosch van de Duitse Insurance Association (GDV). Zelfs verzekeraars hebben erkend dat bemiddeling een groot potentieel heeft. "Bemiddeling leidt vaak sneller tot conflictoplossing en lost een geschil duurzaam en met wederzijds goedvinden op", legt Jarosch uit."In de tussentijd zijn er veel collega's naar dit onderwerp gekomen", aldus advocaat-procureur Duve. Omdat de bemiddelingswet bepaalt dat advocaten eens met hun cliënten moeten praten over de mogelijkheid van buitengerechtelijke geschillenbeslechting voordat ze voor de rechtbank verschijnen. "Dit heeft de bemiddeling in het bewustzijn van veel advocaten gebracht." En Duve is ervan overtuigd: "Over tien jaar zal bemiddeling deel uitmaken van het dagelijks leven."Bemiddelingswet in de bewoording (pdf.)

Mogelijk gemaakt door Blogger.